Webinar: digitalisering in de publieke dienstverlening

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart niet beschikbaar

Wanneer
21/10/2020
15:30 - 17:15

Waar
verouderde link naar webinar


Datum: woensdag 21 oktober 2020 van 15.30 tot 17.15 uur
Locatie: digitaal (via Zoom)

In de media is de laatste tijd ruim aandacht geweest voor de inzet van algoritmen voor het opsporen van onregelmatigheden, maar algoritmen worden door de overheden niet alleen ingezet om onregelmatigheden aan het licht te krijgen. Er wordt in de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met e-dienstverlening door de overheid. Deze ontwikkeling is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. In dit webinar gaan we na wat de gevolgen zijn van digitalisering voor het nemen van beslissingen en het verlenen van maatwerk? Wat zijn bijvoorbeeld de (rechtstatelijke) risico’s van de verschuiving van de discretionaire ruimte van traditionele beslisambtenaren (street level bureaucrats) naar systeemontwikkelaars, data professionals en artificiële intelligentie? En in hoeverre worden burgers uitgesloten van publieke dienstverlening als gevolg van verdergaande digitalisering?

Marlies van Eck, Maike Klip en Paulien de Winter zullen ons een kijkje in de keuken geven van de digitaliserende overheid aan de hand van eigen onderzoek. Marlies van Eck is in 2018 gepromoveerd op haar onderzoek naar geautomatiseerde ketenbesluiten en rechtsbescherming. Maike Klip heeft onder begeleiding van Marlies van Eck, de afgelopen twee jaar haar collega’s bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gefotografeerd als de uitvoerders van de begripvolle digitale overheid. Paulien de Winter, in 2019 gepromoveerd op een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid, is op dit moment betrokken bij een onderzoek naar de ontwikkeling van een elektronisch analyse instrument waarmee het profiel van een uitkeringsgerechtigde wordt vastgesteld. Peter Mascini (hoogleraar beleidssociologie) en Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman) zullen reflecteren op deze presentaties.

Het programma wordt voorgezeten door Romke van der Veen (voorzitter van het NISZ en hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Programma

15.30-15.35 15.35-15.50

15.50-16.00

16.00-16.10 16.10-16.25 16.25-16.45

16.45-16.55 16.55-17.10 17.10-17.15

Opening en inleiding door dr. Anja Eleveld (bestuurslid NISZ)

Dr. Marlies van Eck (UD Radboud Universiteit) over de verschuiving van de discretionaire ruimte naar systeem ontwikkelaars, data professionals en artificiële intelligentie.

Maike Klip Ma (ambtenaar DUO) en de verbeelding van de begripvolle digitale overheid

Reflectie door mr. Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman) Discussie en vragen

Dr. Paulien de Winter (Universiteit van Groningen) over vaststelling profiel uitkeringsgerechtigde door elektronische analyse.

Reflectie door prof. dr. Peter Mascini (Erasmus Universiteit Rotterdam) Discussie en vragen
Afsluiting door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ).

NISZ – presentatie Paulien de Winter

21. oktober 2020 by Iris van Beukering
Reacties uitgeschakeld voor Webinar: digitalisering in de publieke dienstverlening