Studiemiddag Platformeconomie

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
19/04/2018
14:45 - 17:45

Waar
Sociaal Economische Raad


Platformeconomie en arbeid 

Donderdag 19 april 2018 van 14:45 – 17.30 uur bij de SER,Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

 

Een groeiend aantal mensen bestelt een maaltijd via Deliveroo of Foodora, maakt voor een taxirit gebruik van een Uber-chauffeur, laat het huis schoonmaken door een schoonmaker van Helpling, of haalt een vakman via Werkspot in huis. Het werk in deze ‘platformeconomie’ groeit. Het werk wordt georganiseerd via online ‘platformen’ om vragers en aanbieders van een bepaalde dienst bij elkaar te brengen. De verwachting is dat steeds meer beroepen zich via werkplatformen gaan organiseren, zoals tekstschrijvers, bijlesleraren, notarissen, belastingadviseurs en de oppas.

Een eensluidende omschrijving of definitie van het begrip platformeconomie is niet te geven gezien de diversiteit van platformen, en betrouwbare cijfers over het aantal mensen dat werkt via platformen zijn er niet. In de meeste gevallen lijkt het te gaan om economische activiteiten die worden gefaciliteerd door een digitaal platform dat bepaalde markten op een nieuwe manier ontsluit. Voor consumenten biedt dat voordelen: goedkopere diensten en meer transparantie. Ook ontstaat er via deze platformen werkgelegenheid en kunnen mensen op een eenvoudige manier wat bijverdienen. Deze voordelen zijn toe te juichen. Werken via op-afroep platformen roept echter ook vragen op over de omstandigheden waaronder mensen het werk uitvoeren en over hun rechten op en toegang tot de sociale zekerheid. Het is daarom van belang om deze ‘nieuwe’ economische activiteiten te analyseren. Doordat er bij werkplatformen sprake is van meerdere werkrelaties, is het bijvoorbeeld niet bij voorbaat duidelijk wie de ‘werkgevende’ is: het platform, de klant of, in voorkomende gevallen, de medeproducent van een dienst, zoals een restaurant dat gebruik maakt van de bezorgdiensten van een platform. In welke mate vallen de werkenden onder sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals loondoorbetaling bij ziekte en een verzekering voor arbeidsongeschiktheid? Welke rol speelt de ‘platformeigenaar’ hierbij? Is het platform eigenlijk werkgever? En daarvan afgeleid: is degene die werkt voor het platform een werknemer?

In de kern komt het probleem van de rechtspositie van de platformwerker neer op de spanning tussen twee doelen van het arbeidsrecht: bescherming van werkenden en faciliteren van de economie. Hoe kan het sociaal recht beter op platformarbeid worden afgestemd? Hoog tijd voor het NISZ om de platformeconomie onder de loep te nemen en na te gaan in hoeverre bestaande arbeids- en sociale zekerheidswetgeving van toepassing is op deze werkenden.

 


 

Programma

 

14.30 – 14.45                      Inloop met koffie en thee

 

14.45 – 15.00                      Korte Algemene Ledenvergadering NISZ (afronding van de jaarlijkse digitale raadpleging van de leden)

15:00 – 15.05                      Opening door prof. dr. Romke van der Veen, hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en SER Kroonlid

 

15.05 – 15.15                      Welkomstwoord door SER voorzitter Mariette Hamer

 

15.15 – 15.45                      Dr. Robert Knegt, senior researcher Hugo Sinzheimer Institute Amsterdam, over de historische ontwikkeling van “vrije arbeidsrelaties” en de institutionele inbedding van de platformeconomie

 

15.45 – 16.15                      Mr. dr. Saskia Montebovi, Universitair docent arbeids- en sociale zekerheidsrecht, Tilburg University en Maastricht University, schetst de vragen rondom de sociale zekerheid van de groeiende groep niet-standaard werkenden, waaronder platformwerkers

 

16.15 – 16.30                      Pauze

 

16.30 – 17.00                      Reflecties op de inleiders door Jeroen Coelen, Innovation Manager Werkspot en Tjitze J. van Rijssel, Bestuurder Vervoer & Logistiek, CNV Vakmensen, Afdeling Collectieve Dienstverlening

 

17.00 – 17.30                      Discussie met de zaal en het panel van de 4 sprekers o.l.v. prof. dr. Romke van der Veen

 

* Na afloop van elke presentatie, is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

U kunt zich via www.nisz.nl/agenda aanmelden voor deze studiemiddag of door een

e-mail te sturen naar info@nisz.nl. Als u lid bent of als u voor de eerste keer kennis

komt maken met het NISZ zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor

de tweede keer komt, kost deelname 20 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden

van het NISZ voor een heel jaar. Studenten betalen 5 euro. U kunt ook een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar info@nisz.nl.

 

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en de studiemiddag kunt u raadplegen: www.nisz.nl

 

Studiemiddag bijwonen?

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

19. april 2018 by Hester
1 comment

One Comment

  1. Hartelijk dank voor uw aanmelding vooor de NISZ studiemiddag over de platformeconomie op 19 april aanstaande