SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN?

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
02/10/2015
14:45 - 17:30

Waar
UWV Hoofdkantoor


Het aantal zzp’ers is in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid, volgens sommigen mede ten gevolge van overheidsbeleid. Die groei brengt mee dat de dekkingsgraad van verschillende sociale zekerheidsregelingen afneemt. Een toenemend aantal werkenden is niet verzekerd tegen werkloosheid en ziekte en bouwt geen aanvullend pensioen op, terwijl de werksituatie van werknemers en zzp’ers soms maar weinig uiteenloopt. Is dat reden voor een beleid dat het minder aantrekkelijk maakt zzp’er te worden? Of zouden we de werknemersverzekeringen ook voor zzp’ers moeten doen gelden? Recente nota’s (o.a. AWVN en een discussiebijdrage van het Centraal Planbureau) geven stof tot discussie en dat mag ook worden verwacht van de komende kabinetsreactie op het reeds aangekondigde Interdepartmentaal Beleidsonderzoek met betrekking tot zzp’ers.

 

Om ondernemer­schap te stimuleren zijn fiscale faciliteiten in het leven geroepen. De vraag rijst of die faciliteiten (achteraf) te rechtvaardigen zijn, bijvoorbeeld omdat zij innovatie of werkgelegenheid stimuleren. Het CPB (2014) zet daar vraagtekens bij en beschouwt zo’n generiek fiscaal beleid als inefficiënt. De diversiteit binnen de categorie van zelfstandigen is groot; als je innovatie wilt bevorderen, kun je beter gericht stimuleren. Is een meer gedifferentieerd overheidsbeleid dat sommige categorieën remt en andere (innoverende zelfstandigen, arbeidsgehandicapten of langdurige WW’ers) gericht stimuleert gewenst, juridisch mogelijk en praktisch uitvoerbaar?

 

Keer op keer blijkt uit onderzoek onder zelfstandigen dat zij hun vrijheid erg belangrijk vinden, zich vaak niet verzekeren tegen risico’s (bijv. van arbeidsongeschiktheid) en wars zijn van pogingen hun alsnog allerlei verplichte verzekeringen op te leggen. Intussen maakt de toename van hun aantal de basis van het socialezekerheidsstelsel steeds zwakker. Zelfstandigen bieden hun arbeid goedkoop aan maar lopen ondertussen risico’s die, als ze intreden, deels worden afgewenteld op de gemeenschap. Hoe groot is deze last voor de samenleving en hoe moeten we daar juridisch-beleidsmatig mee omgaan?

 

Voorstellen tot uitbreiding van de reikwijdte van het socialezekerheidsstelsel over zzp’ers (AWVN) stuiten op de kritiek dat daardoor de opgebouwde garanties voor werknemers zouden worden ondergraven. Als je dit wilt voorkomen, hoe zou een stelsel dat gedifferentieerd ook zzp’ers bedient, er dan uit kunnen zien?

Programma

14.45 – 15.00           Inloop

 

15.00 – 15.05           Ontvangst door de dagvoorzitter Kees van Uitert, senior arbeidsmarktonderzoeker bij het UWV

Sprekers

15.05 – 15.45           Daniel van Vuuren zal ingaan op de groei van het aantal zelfstandigen, hun fiscale behandeling en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daniel van Vuuren is hoofd van de sector Arbeid en Onderwijs bij het Centraal Planbureau

 

15.45 – 16.25            Mies Westerveld bespreekt de wenselijkheid en de mogelijkheid van het reguleren van sociale bescherming voor zzp’ers. Mies Westerveld is hoogleraar Sociaal verzekeringsrecht en Sociale rechtshulp aan de Universiteit van Amsterdam

 

16.25 – 16.40           Pauze met een hapje en een drankje

 

16.40 – 17.00           Henk Wesselo (directeur FNV Zelfstandigen) en Hans van der Steen (directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid, AWVN) geven een reactie op voorgaande sprekers

 

17.00 – 17.30           Discussie onder leiding van Kees van Uitert

Aanmelden

De studiemiddag vindt plaats op het hoofdkantoor van UWV, in de D-toren, 23e etage, zaal “Jong@UWV”. U kunt zich via www.nisz.nl/agenda aanmelden voor deze studiemiddag of door een e-mail te sturen naar info@nisz.nl. Als u lid bent of voor de eerste keer kennis komt maken bij het NISZ zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor de tweede keer komt is deelname 20 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden van het NISZ voor een heel jaar. U kunt een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar info@nisz.nl.

 

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en inter­nationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale weten­schap­pers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studie­middagen. Voor meer informatie: www.nisz.nl

Studiemiddag bijwonen?

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

02. oktober 2015 by Hester
Reacties uitgeschakeld voor SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN?