NvA en NISZ studiemiddag. Het basisinkomen: een oplossing voor..?

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
03/11/2016
14:30 - 17:00

Waar
Universiteit Utrecht - Molengraaffzaal


Sinds begin jaren 70 is werkloosheid een van de grote maatschappelijke problemen. Elke keer als de werkloosheid sterk oploopt, zoals midden jaren 80 en na de financiële crisis in 2008, wordt de roep om een basisinkomen sterker. Kort gezegd is het basisinkomen “gratis geld voor iedereen”, zoals Rutger Bregman stelt. Door de sterk veranderende arbeidsmarkt als gevolg van robotisering en automatisering en de enorme toename van zelfstandig werkenden en flexibele arbeid komen er meer mensen langs de zijlijn te staan. Een andere organisatie van de samenleving met behulp van een basisinkomen kan ertoe leiden dat iedereen tot z’n recht komt. Ongeacht leeftijd of afkomst, baan of geen baan.

 

Tegelijkertijd zijn er veel discussies over wat een basisinkomen precies is. Sjir Hoeijmakers, afgestudeerd econoom, organiseerde zelf een basisinkomen voor twee jaar via crowdfunding. Hij stelt dat het basisinkomen wordt gekenmerkt door 4 elementen. Het is 1) onvoorwaardelijk, 2) individueel, 3) universeel en 4) hoog genoeg voor basale behoeften. Op elk van deze vier kenmerken zijn echter discussies over vormgeving mogelijk, in lijn met de politieke voorkeur. Het basisinkomen wordt zowel door linkse als rechtse denkers en politici gezien als een interessant idee.

 

Het concept van een basisinkomen voor iedereen roept naast vragen over de vormgeving ook allerlei (ethische) vragen op: kan je mensen zomaar geld geven? Gaan ze dan nog wel werken? Stimuleer je hiermee werkloosheid? Is het uitvoerbaar? Kunnen we met een basisinkomen armoede oplossen? Het concept basisinkomen lost allerlei juridische vragen op. Het bepalen van de grenzen van handhaving, opsporing van fraude, gedwongen re-integratie en inbreuken op de privacy wordt een stuk minder lastig als iedereen een onvoorwaardelijke uitkering krijgt. Er rijzen echter nieuwe juridische vragen.  De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre “basisinkomentoerisme” van personen uit andere landen valt te voorkomen. Ook is de vraag in hoeverre het basisinkomen in de plaats van bestaande uitkeringen zou kunnen komen. In hoeverre verplichten internationale verdragen tot het verschaffen van inkomensgerelateerde voorzieningen? Kunnen sociale partners worden beperkt in het overeenkomen van aanvullende voorzieningen?

 

In Nederland hebben gemeenten onlangs toestemming gekregen om te gaan experimentern met het basisinkomen. Daarbij gaat het vaak in feite over een regelarme bijstand. Wat zijn de voordelen en beperkingen van een dergelijk experiment, waarbij een aantal mensen gedurende enkele jaren een ‘basisinkomen’ ontvangt? Over bovenstaande vragen gaan we graag met u in gesprek op donderdag 3 november aanstaande. Een aantal vooraanstaande denkers in het veld zal het onderwerp inleiden en erop reflecteren. Onder leiding van Paul de Beer gaan we samen in op de vragen die dit onderwerp oproept.

 

Programma

 

14:30-14:45 uur                                   Inloop

14:45-14:55 uur                 Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr Paul de Beer.

14:55-15:20 uur                 Introductie van het concept basisinkomen en kritische reflectie op het concept van een onvoorwaardelijk basisinkomen door Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie aan de VU, Amsterdam (1994-1997) en TU Delft (2007-2013). Alfred Kleinknecht is nu gastonderzoeker bij de Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf en commissaris bij Prodrive Technologies in Son.

15:20-15:45 uur                 Presentatie over het experiment in Utrecht ‘Weten wat Werkt’ door dr Loek Groot, Universitair hoofddocent publieke sector aan de Utrecht School of Economics. Loek Groot is econoom en filosoof en doet onderzoek naar de economie van welvaartstaten in interactie met de arbeidsmarkt. Hij is gespecialiseerd in het thema basisinkomen.

15:45-16:00 uur                                   Pauze met een drankje en een hapje

16:00-16:15 uur                 Reflectie op sprekers door prof. mr. dr Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht en uhd arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit. Willemijn publiceert onder andere over grondrechten in het sociaal recht, privacy en controle van werknemers en uitkeringsgerechtigden, en de activeringsfunctie van het socialezekerheidsrecht.

16:15-16:30 uur                 Reflectie op sprekers door Reinier Castelein, voorzitter van De Unie. Reinier begon zijn carrière in het internationale hotelwezen. Daarna maakte hij de overstap naar Air France KLM. In 2012 werd hij benoemd tot voorzitter van De Unie. Reinier kijkt door zijn internationale ervaringen ‘anders naar hetzelfde’.

16:30-17:00 uur                                   Discussie en afronding onder leiding van de dagvoorzitter.

 

Aanmelden

Voor NVA leden: aanmelden via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl. De toegang is voor NVA-leden gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50, voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag.

Voor NISZ leden: U kunt zich via www.nisz.nl/agenda aanmelden voor deze studiemiddag of door een e-mail te sturen naar info@nisz.nl. Als u lid bent of voor de eerste keer kennis komt maken bij het NISZ, zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor de tweede keer komt is deelname 20 euro. Studenten betalen 5 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden van het NISZ voor een heel jaar. U kunt een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar info@nisz.nl.

Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Esther Koot (koot@cao-recht.nl) of Hester Houwing (h.houwing@cnv.nl)

Meer (actuele) informatie: http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl of www.nisz.nl

Studiemiddag bijwonen?

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

03. november 2016 by Hester
Reacties uitgeschakeld voor NvA en NISZ studiemiddag. Het basisinkomen: een oplossing voor..?