NISZ-webinar: Decentralisatie en uitvoerbaarheid in het sociaal domein

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart niet beschikbaar

Wanneer
17/06/2021
12:00 - 13:30

Waar
Digitaal te volgen via Zoom, hier gratis aanmelden


Met de decentralisatie in het sociaal domein, in de vorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, kregen de gemeenten het in 2015 voor het zeggen op het terrein van zorg, welzijn en de vroegere bijstand. De verwachting van de decentralisatie was hoog gespannen, maar uit onderzoek van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)1 blijkt dat de doelen (nog) niet bereikt zijn. De hulp aan specifieke kwetsbare groepen blijft achter omdat het lastiger blijkt deze groepen te helpen. Er zijn lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen, de baankansen zijn afgenomen voor mensen die aangepast werk nodig hebben en hulpverlening aan mensen met meerdere problemen wordt belemmerd door ingewikkelde regelgeving. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, aldus het SCP, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen, een zorgzamere samenleving, en het eerder signaleren van problemen door gemeenten omdat ze dichter bij hun burgers staan. Tegelijkertijd zijn de decentralisaties deels mogelijk niet goed uitgevoerd omdat het tegelijkertijd een bezuiniging betekende, en het overnemen van zorg vanuit het Rijk door eigen netwerken van hulpbehoevenden lang niet altijd mogelijk of voldoende was.2In het komende NISZ-webinar reflecteren we op mogelijke oorzaken voor het (nog) niet succesvol zijn van deze decentralisaties, en wat nodig is om een decentralisatie van sociaal beleid (een volgende keer) wel te laten slagen. Hoe kunnen we vaststellen welk beleid wel en welk beleid niet gedecentraliseerd moet worden uitgevoerd, en hoe zorgen we er vervolgens voor dat verwachte doelen ook gehaald (kunnen) worden? Daarover gaan we in het gesprek met het Patricia van Echtelt (SCP) en experts uit de uitvoeringspraktijk op de drie terreinen waarop de decentralisatie heeft plaatsgevonden, te weten: Rienke Janssens (strateeg sociaal domein VNG), Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland) en een expert van de gemeente Amsterdam. Het programma wordt voorgezeten door Romke van der Veen (voorzitter van het NISZ en hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).

1 SCP (2020). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’ 2 I&O Research (2019). Decentralisatie sociaal domein

Programma

12.00-12.05 12.05-12.30

12.30-12.35 12.35-13.05

13.05-13.25 13.25-13.30

Opening en inleiding door prof. dr. Romke van Veen (voorzitter NISZ) Inleiding door dr. Patricia van Echtelt (SCP) over de uitkomsten van de

studie Sociaal domein op koers? Korte ronde verhelderende vragen

Korte reflecties vanuit Rienke Janssens (VNG), Hans Spigt (Jeugdzorg Nederland) en expert (gemeente Amsterdam)

Discussie en vragen
Afsluiting door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ)

Zie voor meer informatie over onze seminars (incl presentaties) en lid worden: www.nisz.nl

17. juni 2021 by Hester
Reacties uitgeschakeld voor NISZ-webinar: Decentralisatie en uitvoerbaarheid in het sociaal domein