Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart wordt geladen...

Wanneer
15/12/2022
14:30 - 17:15

Waar
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), in Den Haag


Dit is het tweede deel van het tweeluik dat het NISZ organiseert over de menselijke maat in de sociale zekerheid. De twee staan enigszins op zichzelf. Het is dus niet nodig dat het eerste deel is bijgewoond om deze tweede bijeenkomst te kunnen volgen.

In dit deel gaan we in op juridische grenzen en mogelijkheden om ruimte te geven aan de menselijke maat in de sociale zekerheid. Wat is bijvoorbeeld de rol van grondrechten en van de rechter bij het waarborgen van de menselijke maat en hoe verhoudt de toetsing aan de Grondwet zich tot de toetsing aan het bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel? Ingrid Leijten zal op deze vragen ingaan. Willemijn Roozendaal zoomt vervolgens specifiek in op de juridische (on)mogelijkheden van het leveren van maatwerk binnen het sociale zekerheidsrecht.

Het juridische perspectief kan evenwel niet los gezien worden van de uitvoering en de kenmerken van de burger die aanspraak maakt op verzekeringen en voorzieningen die zijn geregeld in het socialezekerheidsrecht. Anja Eleveld brengt deze relatie in beeld aan de hand van het analyse model dat is ontwikkeld in het Panteia rapport over hardvochtigheden in sociale zekerheidsregelingen. Het tweeluik wordt afgesloten door José Lazeroms met een reflectie op de uitvoering in de sociale zekerheid in de praktijk.

Programma
14.30-14.35 Opening door Romke van der Veen (voorzitter NISZ; hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; kroonlid en lid DB Sociaal-Economische Raad)

14.35-14.45 Presentatie door Anja Eleveld, Universitair Hoofddocent Sociaal Recht, Vrije Universiteit

14.45-15.10 Presentatie door Ingrid Leijten, Hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg

15.10-15.20 Vragen & discussie

15.20-15.35 Pauze

15.35-16.00 Presentatie door Willemijn Roozendaal, Hoogleraar Sociaal Recht, Vrije Universiteit

16.00-16.15 Reflectie door José Lazeroms, Consultant bij ABDTOPConsult en voormalig bestuurder UWV

16.15-16.45 Vragen & discussie

16.45-17.15 Afsluiting en borrel

Locatie: Apollozaal 2, ministerie van SZW, Den Haag
Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van het NISZ (Iris van Beukering; ivbeukering@nlarbeidsinspectie.nl).

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en lid worden, zie: www.nisz.nl

15. december 2022 by Iris van Beukering
Reacties uitgeschakeld voor Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief