Europese arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Kaart wordt geladen...

Wanneer
07/11/2019
14:45 - 17:15

Waar
Sociaal-Economische Raad


De vrijheid van Europese burgers om in een andere lidstaat van de EU te wonen en te werken is een centraal element van het Europese sociaaleconomisch beleid. Steeds meer Nederlanders wonen en werken in meer dan één land en steeds meer mensen uit andere lidstaten wonen en werken in Nederland, terwijl zij ook nog wonen in het land van herkomst. Dit roept vragen op over de socialezekerheidspositie van deze Europese arbeidsmigranten. Waar bouwen Nederlanders die over de grens werken bijvoorbeeld pensioen op, en welk land zorgt voor een uitkering en re-integratie bij werkloosheid? Hebben buitenlandse werknemers recht op Nederlandse werknemersverzekeringen en maken ze er ook gebruik van? Tijdens deze studiemiddag onderzoeken we deze vraagstukken vanuit een juridisch en sociologisch perspectief.

Het Nederlandse socialezekerheidsrecht kent diverse bepalingen die Nederland als woonland voorschrijven om toegang tot een uitkering te hebben. Het is de vraag hoe deze bepalingen, bijvoorbeeld over de export van uitkeringen, worden toegepast op personen die feitelijk in meer dan één land wonen. Wordt voldoende rekening gehouden met hun bijzondere positie? Wordt hun woonplaats op een zorgvuldige manier vastgesteld en op een consistente manier uitgelegd? Werk is voor het overgrote deel van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen de belangrijkste reden om naar Nederland te komen, vooral vanwege het verwachte hogere inkomen. Soms wordt gesuggereerd dat ze ook worden aangetrokken door betere socialezekerheidsstelsels in andere landen. Midden- en Oost-Europeanen die in Nederland werken maken als EU-burgers dezelfde aanspraak op een werkloosheidsuitkering als Nederlandse werknemers. Verschilt hun uitkeringsgebruik van dat van andere migrantengroepen en Nederlandse werknemers? En welke factoren verklaren het verschil?

Marjolein van Everdingen, juridisch beleidsmedewerker bij de Sociale verzekeringsbank en buitenpromovenda aan Maastricht University, vertelt over haar promotieonderzoek naar personen die op meer dan één plek wonen. Anita Strockmeijer, kennisadviseur bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en buitenpromovenda aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over haar promotieonderzoek naar werk en uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Erik Snel, Universitair docent en onderzoeker migratie, Afdeling sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bart van Riel, docent sociaaleconomisch beleid in de EU en senior beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad, treden op als referenten bij de twee presentaties.

Programma

14.45 – 15.00 15:00 – 15.15

15.15 – 15.35

15.35 – 15.50

15.50 – 16.00 16.00 – 16.15 16.15 – 16.35

16.35 – 16.50

16.50 – 17.15

Inloop met koffie en thee

Opening door prof. dr. Romke van der Veen, voorzitter NISZ, hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kroonlid Sociaal-Economische Raad

Drs. Anita Strockmeijer, kennisadviseur bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en buitenpromovenda aan de Universiteit van Amsterdam, presenteert haar promotieonderzoek naar uitkeringsgebruik door arbeidsmigranten

Reflectie door dr. Erik Snel (onder voorbehoud), universitair docent en onderzoeker migratie, Afdeling sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Vragen vanuit de zaal

Pauze

Mr. drs. Marjolein van Everdingen, juridisch beleidsmedewerker bij de Sociale verzekeringsbank en buitenpromovenda aan Maastricht University, presenteert haar promotieonderzoek naar sociale zekerheid van personen die op meer dan één plek wonen

Reflectie door dr. Bart van Riel, Docent Universiteit Leiden en de opleiding Bofeb en senior beleidsmedewerker Sociaal-Economische Raad

Vragen vanuit de zaal en bredere discussie o.l.v. prof. dr. Romke van der Veen

U kunt zich via www.nisz.nl/agenda aanmelden voor deze studiemiddag of door een e-mail te sturen naar info@nisz.nl. Als u lid bent of als u voor de eerste keer kennis komt maken met het NISZ zijn aan uw deelname geen kosten verbonden. Als u voor de tweede keer komt, kost deelname 20 euro. U kunt voor 20 euro ook lid worden van het NISZ voor een heel jaar. Studenten betalen 5 euro. U kunt ook een introducé meenemen. Stuur voor een lidmaatschap een bericht naar info@nisz.nl.

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en de studiemiddag kunt u raadplegen: www.nisz.nl

Studiemiddag bijwonen?


07. november 2019 by Hester
Reacties uitgeschakeld voor Europese arbeidsmigratie en sociale zekerheid