• Nieuws

 • Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?

  Deze studiemiddag is al geweest.
  Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

  Kaart niet beschikbaar

  Wanneer
  24/11/2021
  14:45 - 17:00

  Waar
  Digitaal. U kunt zich via deze link registreren; u ontvangt vervolgens een link naar het webinar in uw mailbox


  Bij de uitvoering van wetten en regelingen gaat het vaak goed, maar helaas niet altijd.

  Regels kunnen te hard uitpakken en daardoor komen burgers in de knel. Dit kan leiden tot

  schrijnende persoonlijke situaties en veel individueel leed. Hoog tijd om tijdens de volgende

  studiemiddag aandacht te besteden aan de bestuurlijke procedures in de

  socialezekerheidswetgeving (UWV wetten, de Participatiewet en de Wmo) die soms leiden

  tot oplopende overheidsvorderingen.

   

  Bert Marseille (Rijksuniversiteit Groningen) gaat in op de werking van het bestuursrecht in

  de socialezekerheidswetgeving. Hij vertelt over een recent door hem en andere auteurs

  verricht onderzoek naar de wijze waarop gemeenten in Nederland hun procedures van

  besluitvorming en bezwaarbehandeling in het sociaal domein organiseren. Rosanne

  Oomkens (Hogeschool Utrecht) gaat na of de invoering van een uitzonderingsjaar waarin

  alle door de overheid gecreëerde en oninbare ophogingen worden kwijtgescholden – een

  oplossing biedt voor mensen die te maken hebben met problematische schulden. Miranda

  Vermeulen (UWV) rondt de studiemiddag af met een reflectie op de uitvoering door het

  UWV en de discretionaire ruimte die het UWV daarbinnen heeft om te voorkomen dat

  burgers in de knel komen.

   

  Programma

  14.45-14.55  Opening door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ) en inleiding op het thema van de studiemiddag door mr. dr. Anja Eleveld

  14.55-15.25 Prof. mr. dr. Bert Marseille (RUG) over de organisatie van procedures van besluitvorming en bezwaarbehandeling door gemeentes

  15.25-15.40 Reflectie door drs. Miranda Vermeulen (UWV) op de uitvoering door het UWV en discretionaire ruimte

  15.40-16.00 Vragen & Discussie

  16.00-16.05 Pauze

  16.05-16.35 Dr. Rosanne Oomkens (Hogeschool Utrecht) over oplossingen voor burgers met problematische schulden.

  16.35-16.55 Vragen & Discussie

  16.55-17.00 Afsluiting

  24. november 2021 by Hester
  Reacties uitgeschakeld voor Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?