Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart niet beschikbaar

Wanneer
24/11/2021
14:45 - 17:00

Waar
Digitaal. U kunt zich via deze link registreren; u ontvangt vervolgens een link naar het webinar in uw mailbox


Bij de uitvoering van wetten en regelingen gaat het vaak goed, maar helaas niet altijd.

Regels kunnen te hard uitpakken en daardoor komen burgers in de knel. Dit kan leiden tot

schrijnende persoonlijke situaties en veel individueel leed. Hoog tijd om tijdens de volgende

studiemiddag aandacht te besteden aan de bestuurlijke procedures in de

socialezekerheidswetgeving (UWV wetten, de Participatiewet en de Wmo) die soms leiden

tot oplopende overheidsvorderingen.

 

Bert Marseille (Rijksuniversiteit Groningen) gaat in op de werking van het bestuursrecht in

de socialezekerheidswetgeving. Hij vertelt over een recent door hem en andere auteurs

verricht onderzoek naar de wijze waarop gemeenten in Nederland hun procedures van

besluitvorming en bezwaarbehandeling in het sociaal domein organiseren. Rosanne

Oomkens (Hogeschool Utrecht) gaat na of de invoering van een uitzonderingsjaar waarin

alle door de overheid gecreëerde en oninbare ophogingen worden kwijtgescholden – een

oplossing biedt voor mensen die te maken hebben met problematische schulden. Miranda

Vermeulen (UWV) rondt de studiemiddag af met een reflectie op de uitvoering door het

UWV en de discretionaire ruimte die het UWV daarbinnen heeft om te voorkomen dat

burgers in de knel komen.

 

Programma

14.45-14.55  Opening door prof. dr. Romke van der Veen (voorzitter NISZ) en inleiding op het thema van de studiemiddag door mr. dr. Anja Eleveld

14.55-15.25 Prof. mr. dr. Bert Marseille (RUG) over de organisatie van procedures van besluitvorming en bezwaarbehandeling door gemeentes

15.25-15.40 Reflectie door drs. Miranda Vermeulen (UWV) op de uitvoering door het UWV en discretionaire ruimte

15.40-16.00 Vragen & Discussie

16.00-16.05 Pauze

16.05-16.35 Dr. Rosanne Oomkens (Hogeschool Utrecht) over oplossingen voor burgers met problematische schulden.

16.35-16.55 Vragen & Discussie

16.55-17.00 Afsluiting

24. november 2021 by Iris van Beukering
Reacties uitgeschakeld voor Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?