Atypische arbeidsvormen in de werknemersverzekering: hoe zelfstandigen en platformarbeid sociaal verzekerd krijgen?

Deze studiemiddag is al geweest.
Bekijk hier alle beschikbare verslagen en presentaties

Kaart niet beschikbaar

Wanneer
09/05/2019
12:00 - 17:00

Waar
Openbare Bibliotheek Amsterdam


Donderdag 9 mei 2019 van 12.00 – 17.00 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, zaal Forum, Oosterdokskade 143 in Amsterdam (vlakbij Centraal Station)

De wettelijke sociale zekerheid, en voor Nederland in het bijzonder de pijler werknemersverzekeringen, vertrekt in veel EU-landen vooral van de zogeheten standaard werknemer: de werkende met een arbeidsovereenkomst, veelal van onbepaalde tijd. We zien echter dat steeds meer werkenden niet als standaard werknemers kunnen worden gedefinieerd, maar als ‘atypische werkenden’. Het gaat dan in het bijzonder om zelfstandigen en platformwerkers. Wat zijn de gevolgen hiervan zijn voor de sociale zekerheid en onder welke bescherming op grond van de sociale zekerheid (en het arbeidsrecht) vallen deze ‘atypische werkenden’?

Standaard werknemers hebben toegang tot uitgebreide sociale bescherming. Dat is van belang voor hun sociale en economische veiligheid én voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Deze sociale bescherming is echter niet of nauwelijks van toepassing op steeds meer werkenden vanwege de atypische aard van hun werk. Een toenemend aantal mensen werkt als zelfstandige, als zzp’er of heeft een parttime baan die vaak van tijdelijke aard is. Andere mensen hebben meerdere parttimebanen tegelijkertijd (zogeheten combinatiebanen) of werken op oproepbasis en combineren dit al dan niet met een kleine baan als zelfstandige (zogeheten hybride banen). Een bijzonder atypische werkende is de platformwerker. Het gaat bij platformarbeid om economische activiteiten die worden gefaciliteerd door een digitaal platform waarbij het vaak niet bij voorbaat duidelijk is wie de ‘werkgever’ is. Kortom, atypische werkenden bestaan in veel verschillende soorten en maten.

De discussie over hoe we in Nederland een samenhangend socialezekerheidssysteem voor alle werkenden kunnen organiseren, is in volle gang. Hoe doen andere landen dit in Europa? Is de arbeidsrelatie echt fundamenteel aan het veranderen en wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de sociale zekerheid? In de lijn van vorige seminars rond atypisch werk, willen we de discussie breed aangaan. Het is tijd om met stakeholders in de sociale zekerheid het gesprek aan te gaan over sociale zekerheid voor atypische werkenden. Over wie hebben we het? Welke bescherming hebben ze en welke bescherming missen ze? Tilburg University en het NISZ slaan de handen ineen om met u dit onderwerp te doorgronden.

Programma

12.00 – 13.00

Inloop met lunch

13.00 – 13.05

Opening door de voorzitter van het NISZ prof. dr. Romke van der Veen, hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kroonlid van de SER

13.05 – 13.35

‘The social security protection of self-employed persons in the European Union’

Dr. Slavina Spasova en dr. Bart Vanhercke, Onderzoekscentrum Sociaal Europa, OSE

13.35 – 14.05

‘De arbeidsrelatie vanuit een social exchange perspectief’
Prof. dr. Anneleen Forrier, KU Leuven, Department of Work and Organization Studies enProf. dr. Nele De Cuyper, KU Leuven, Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie

14.05 – 14.25

Reflectie door prof. dr. Frank Pot, emeritus hoogleraar Social Innovation of Work and Employment aan de Radboud Universiteit Nijmegen

14.25 – 14.45

Discussie met de zaal

14.45 – 15.15

Pauze

15.15 – 16.00

‘National approaches to platform work’

Alberto Barrio, promovendus Tilburg University, vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek

‘De sociale zekerheid van de zelfstandige/platformwerker in Nederland en in Europa’

Dr. Saskia Montebovi, Tilburg University, vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek

16.00 – 16.20

Reflectie door Koen van Schie-Akdağ, beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

16.20 – 17.00

Discussie met de zaal

17.00

Afsluiting en start borrel

 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de secretaris van het NISZ via het e-mailadres:ivbeukering@inspectieszw.nl

Het NISZ is een vereniging die de sociale zekerheid vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief bestudeert. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen, onder meer door het organiseren van multidisciplinaire studiemiddagen. Voor meer informatie over het NISZ en de studiemiddag kunt u raadplegen: www.nisz.nl

Aan Tilburg University, vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek, werkt een onderzoeksgroep o.l.v. Prof. Paul Schoukens met een subsidie van Instituut Gak aan het project ‘Grenzen aan atypische arbeid, flexwerk en zelfstandige arbeid getoetst aan Europese beginselen van het socialezekerheidsrecht’, zie ook www.instituutgak.nlen https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/over-tilburg-law- school/departementen/sociaalrecht/onderzoek/lopend-onderzoek/

09. mei 2019 by Hester
Reacties uitgeschakeld voor Atypische arbeidsvormen in de werknemersverzekering: hoe zelfstandigen en platformarbeid sociaal verzekerd krijgen?