Agenda

Wanneer Studiemiddag
13/12/2018
14:45 - 17:30
Van Participatiewet naar werk
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), in Den Haag, Den Haag

Afgelopen studiemiddagen

Wanneer Studiemiddag
19/04/2018
14:45 - 17:45
Studiemiddag Platformeconomie
Sociaal Economische Raad, Den Haag
22/06/2017
14:45 - 17:30
NISZ studiemiddag Keuzevrijheid in het pensioenstelsel
Universiteit Utrecht – Raadszaal, Utrecht
10/03/2017
14:45 - 17:30
Scholingsregelingen nu en in de toekomst
Sociaal-Economische Raad, Den Haag
03/11/2016
14:30 - 17:00
NvA en NISZ studiemiddag. Het basisinkomen: een oplossing voor..?
Universiteit Utrecht – Molengraaffzaal, Utrecht
07/07/2016
14:30 - 17:15
Druk van arbeidsmigratie op nationale sociale zekerheid; gevolgen van Brexit?
Universiteit Utrecht – Raadszaal, Utrecht
22/01/2016
14:45 - 17:30
NISZ-Studiemiddag 'Leidt tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden tot verdringing van werk?'
Universiteit Utrecht – Raadszaal, Utrecht
02/10/2015
14:45 - 17:30
SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN?
UWV Hoofdkantoor, Amsterdam