Agenda

Nu geen studiemiddagen gepland

Afgelopen studiemiddagen

Wanneer Studiemiddag
24/11/2021
14:45 - 17:00
Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?
,
17/06/2021
12:00 - 13:30
NISZ-webinar: Decentralisatie en uitvoerbaarheid in het sociaal domein
,
04/03/2021
15:30 - 16:30
NISZ-webinar over ‘Effecten van de Covid19-pandemie op sociaaleconomisch kwetsbare groepen’.
,
21/10/2020
15:30 - 17:15
Webinar: digitalisering in de publieke dienstverlening
,
07/11/2019
14:45 - 17:15
Europese arbeidsmigratie en sociale zekerheid
Sociaal-Economische Raad, Den Haag
09/05/2019
12:00 - 17:00
Atypische arbeidsvormen in de werknemersverzekering: hoe zelfstandigen en platformarbeid sociaal verzekerd krijgen?
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Amsterdam
13/12/2018
14:45 - 17:30
Van Participatiewet naar werk
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), in Den Haag, Den Haag
19/04/2018
14:45 - 17:45
Studiemiddag Platformeconomie
Sociaal Economische Raad, Den Haag
22/06/2017
14:45 - 17:30
NISZ studiemiddag Keuzevrijheid in het pensioenstelsel
Universiteit Utrecht – Raadszaal, Utrecht
10/03/2017
14:45 - 17:30
Scholingsregelingen nu en in de toekomst
Sociaal-Economische Raad, Den Haag