Agenda

Nu geen studiemiddagen gepland

Afgelopen studiemiddagen

Wanneer Studiemiddag
14/05/2024
15:00 - 17:15
Bijeenkomst NGSZ en NISZ: Toekomst van werk en ziekte
28/03/2024
03:00 - 04:00
Webinar: Familie- en mantelzorg in beleid en regelgeving
05/10/2023
15:00 - 17:00
Bijeenkomst NGSZ en NISZ: De balans tussen beschermen en actief meedoen
15/12/2022
14:30 - 17:15
Meer ruimte voor de menselijke maat: een sociaaljuridisch perspectief
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Apollozaal), in Den Haag, Den Haag
13/10/2022
14:00 - 16:30
Meer ruimte voor de menselijke maat: beleid en uitvoering
Sociaal-Economische Raad, Den Haag
24/11/2021
14:45 - 17:00
Burgers in de knel door bestuurlijke procedures en overheidsvorderingen?
,
17/06/2021
12:00 - 13:30
NISZ-webinar: Decentralisatie en uitvoerbaarheid in het sociaal domein
,
04/03/2021
15:30 - 16:30
NISZ-webinar over ‘Effecten van de Covid19-pandemie op sociaaleconomisch kwetsbare groepen’.
,
21/10/2020
15:30 - 17:15
Webinar: digitalisering in de publieke dienstverlening
,
07/11/2019
14:45 - 17:15
Europese arbeidsmigratie en sociale zekerheid
Sociaal-Economische Raad, Den Haag