25 juni 2014 – Debat: Tussenbalans arbeidsmigratie: wie zijn winnaars, wie zijn verliezers?

Arbeidsmigratie en de verzorgingsstaat lijken met elkaar op gespannen voet te staan. Velen maken zich zorgen over uitkeringstoerisme door migranten, fraude door werkgevers en verdringing van Nederlandse werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zijn deze zorgen terecht? Of gaat het hier om misverstanden en migratiemythes? Wie zijn winnaars? Wie zijn verliezers?

Monique Kremer, verbonden aan de WRR, gaat in op de financiële, sociaaleconomische en sociologische spanningen tussen arbeidsmigratie en sociale zekerheid en legt uit hoe we de verzorgingsstaat meer migratieproof kunnen maken.

Jurriën Koops, directeur van de ABU, stelt dat de arbeidsmigrant tijdelijk is en dat arbeidsmigratie permanent is en bij Europa hoort. Ruwweg de helft van de arbeidsmigranten gaat via een uitzendbureau aan de slag. Hij zal in gaan op de rol van uitzendbureaus, de betekenis voor de arbeidsmarkt en op welke wijze arbeidsmigratie in goede banen is te leiden.

Arne Weverling is, als wethouder in de gemeente Westland, onder andere verantwoordelijk voor arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glastuinbouw)economie. Dat betekent dat je als gemeente verantwoordelijkheid moet nemen, daar waar de overheid aan zet is. De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Arne Weverling zal hier verder op ingaan tijdens het debat.

Zie ook: http://www.ngsz.nl/bijeenkomsten/activiteiten/icalrepeat.detail/2014/06/25/21/-/tussenbalans-arbeidsmigratie-wie-zijn-winnaars-wie-zijn-verliezers

10. juni 2014 by Maarten
Categories: Studiemiddag | Reacties uitgeschakeld voor 25 juni 2014 – Debat: Tussenbalans arbeidsmigratie: wie zijn winnaars, wie zijn verliezers?