Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid

De vereniging Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) is opgericht in 2004 en is de Nederlandse afdeling van het European Institute of Social Security (EISS).

Het NISZ wil de sociale zekerheid bestuderen vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief. Daartoe werken economen, juristen en sociale wetenschappers nauw samen. Zij beogen onder andere projecten op te zetten en bijeenkomsten te beleggen waarop ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid besproken worden. Centrale onderwerpen hierbij zijn:

  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Werkloosheid;
  • Armoede en pensioenen.

De vereniging is tevens de Nederlandse afdeling van het European Institute of Social Security (EISS) te Leuven, een internationale organisatie die de bestudering van sociale zekerheid bevordert. In het kader van EISS worden jaarlijks congressen georganiseerd. Leden van NISZ worden uitgenodigd om lid te worden van EISS, aangezien deze organisatie een interessant internationaal forum en netwerk biedt.

Lidmaatschap

Als lid kunt u de ledenvergaderingen en studiebijeenkomsten van NISZ bezoeken, krijgt u de publicaties met korting toegestuurd, krijgt u informatie over EISS (internationaal) doorgestuurd en krijgt u 20% korting op het abonnement op European Journal of Social Security. Het lidmaatschap van NISZ bedraagt 20 euro. U kunt zich als lid van het NISZ aanmelden.

Eerstvolgende bijeenkomst

Nu geen studiemiddagen gepland