Bestuur NISZ – Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid

Bestuur NISZ

Kim Hermans: Voorzitter en Secretaris

Kim werkt als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij werkzaam als promovendus bij de sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar levenslooparrangementen en toetste deze aan de internationale en Europese verdragen. Dit gebeurde in het kader van het project “Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt” in opdracht van Stichting Instituut GAK (SIG). Voordien was zij werkzaam als juridisch beleidsmedewerker en beleidsmedewerker Sociale Zaken bij de gemeente Wassenaar. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de doctoraal Juridische Bestuurswetenschappen en de master Sociaal Recht en Sociale Politiek.

Marike KnoefAlgemeen bestuurslid

Marike Knoef is werkzaam bij CentERdata en de Universiteit van Leiden. Bij CentERdata verricht zij kwantitatief onderzoek en neemt zij deel aan het Netspar thema Pensions, Savings and Retirement Decisions II. Aan de Universiteit van Leiden is zij werkzaam binnen het onderzoeks-programma Hervorming Sociale Zekerheid. Als promovenda heeft zij onderzoek verricht naar de inkomensverdeling van ouderen, differentiële sterfte naar inkomen, de arbeidsparticipatie van vrouwen, mantelzorg, en de gezondheidspositie van 55 plussers. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de studie Econometrie.

Arnold DevreeseAlgemeen bestuurslid

Arnold Devreese is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (vroegere Katholieke Universiteit Brabant) in de studie Sociale zekerheidswetenschap (1988). Met zijn scriptie over bovenwettelijke, aanvullende pensioenen in Nederland won hij in 1990 de eerste Raden van Arbeid-prijs. Met ingang van januari 1989 is hij werkzaam bij het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad, op het terrein van sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen, arbeidsmarkt, en algemeen sociaal-economisch beleid. Eerst was hij er werkzaam als beleidsmedewerker, sinds 1999 als plaatsvervangend directeur van de adviesdirectie Sociale Zaken en sinds 2006 als directeur van deze adviesdirectie. Hij was zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van de SER-adviezen over onder meer ziektekostenverzekeringen (2000), WAO (2002 en 2004), WW (2005) en AWBZ (2008).

Hester HouwingAlgemeen bestuurslid

Hester Houwing is beleidsadviseur bij CNV Vakcentrale. Na de afronding van haar proefschrift over ‘flexicurity’ op de Nederlandse arbeidsmarkt in de zomer van 2009 vergeleek ze als onderzoeker bij het instituut ReflecT (Universiteit Tilburg) het proces en uitkomsten van collectieve onderhandelingen over flexibiliteit en zekerheid tussen verschillende Europese landen. Hiernaast was zij werkzaam bij de Sociaal Economische Raad op het terrein van medezeggenschap en jongeren op de arbeidsmarkt. In het voorjaar van 2010 maakte ze de overstap naar het UWV kenniscentrum. In haar huidige functie richt ze zich op de thema’s flexibilisering, samenwerking in de regio en armoede en schuldenproblematiek. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de totstandkoming van de tweejaarlijkse UWV-brede Kennisagenda.

Robert Knegt: Penningmeester

Robert Knegt is als rechtssocioloog werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1986 op een onderzoek naar de uitvoering van de Bijstandswet. Sinds 1992 is hij als adjunct-directeur, daarna directeur onderzoek verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut, centrum voor onderzoek van ‘arbeid en recht’ aan de UvA. Hij deed onderzoek naar de praktijk op het snijvlak van arbeids- en socialezekerheidsrecht: ontslagrecht en WW,  arbeidsongeschiktheids- en levensloopregelingen. Hij onderzoekt nu langetermijnontwikkelingen in de regulering van arbeidsverhoudingen.